Køb og salg 2021-07-02T17:33:10+02:00

Køb og salg af haver

Da der har været overvældende interesse for at blive noteret på Ventelisten 2021 – der er mere end 80 personer skrevet op – er ventelisten pr. 3/1 lukket for i år.

Der bliver i gennemsnit solgt 15-20 haver om året, priserne varierer fra ca. 100.000 til 300.000 kr.
med en gennemsnitspris på ca. 150.000 kr.

Salg af haver sker via haveforeningens venteliste ved at kontakte bestyrelsen, det er gratis at blive optaget på listen.

Der oprettes en ny ekstern venteliste hvert år den 1 januar, og den gamle bliver slettet.
Se også info om den interne venteliste her
Så hvis du kunne tænke dig at komme på listen, så skriv en mail til:
”Norringholm@gmail.com”
Skriv “Venteliste 2021” i emnefeltet.
I mailen skal du skrive:
Navn
Adresse
Telefon nummer
e-mail adresse
og et maksimalt beløb du vil betale for et hus i haveforeningen.
Hvis du har eventuelle bemærkninger, er de også velkomne.

 

Ved opsigelse skal der afgives attest fra tinglysningskontoret om eventuelle lån og andre behæftelser tinglyst i bygninger på lejet grund m.m.