Køb og salg 2021-11-17T16:43:02+01:00

Køb og salg af haver

Ventelisten nulstilles den 1.1.2021 kl. 00.00 – se mere info på forsiden >>

Der bliver i gennemsnit solgt 15-20 haver om året, priserne varierer fra ca. 100.000 til 300.000 kr.
med en gennemsnitspris på ca. 150.000 kr.

Salg af haver sker via haveforeningens venteliste og det koster kr. 150,00 at blive optaget på listen.

Se også info om den interne venteliste her

 

Ved opsigelse skal der afgives attest fra tinglysningskontoret om eventuelle lån og andre behæftelser tinglyst i bygninger på lejet grund m.m.