Køb og salg 2019-05-02T14:12:13+02:00

Køb og salg af haver

Der bliver i gennemsnit solgt 15-20 haver om året. Priserne varierer fra ca. 100.000 til 300.000 kr., gennemsnitsprisen er ca. 150.000 kr.

Salg af haver sker via haveforeningens venteliste ved at kontakte bestyrelsen. Det er gratis at blive optaget på listen.

Men du skal fortælle lidt om dig selv, dine tanker omkring det at have en kolonihave, særlige krav/ønsker, cirkapris, samt navn, adresse og telefonnummer.

Der bliver lavet en ny venteliste hvert år d. 1/1

Ventelisten er lukket for denne sæson

Ved opsigelse skal der afgives attest fra tinglysningskontoret om eventuelle lån og andre behæftelser tinglyst i bygninger på lejet grund m.m.