Køb og salg 2020-03-21T21:42:41+01:00

Køb og salg af haver

Der bliver i gennemsnit solgt 15-20 haver om året. Priserne varierer fra ca. 100.000 til 300.000 kr., gennemsnitsprisen er ca. 150.000 kr.

Salg af haver sker via haveforeningens venteliste ved at kontakte bestyrelsen. Det er gratis at blive optaget på listen.

Men du skal fortælle lidt om dig selv, dine tanker omkring det at have en kolonihave, særlige krav/ønsker, cirkapris, samt navn, adresse og telefonnummer.

Der bliver lavet en ny venteliste hvert år d. 1/1

Ved opsigelse skal der afgives attest fra tinglysningskontoret om eventuelle lån og andre behæftelser tinglyst i bygninger på lejet grund m.m.

Kom på venteliste

Der gøres opmærksom på at svares der ikke på 3 tilbud
SLETTES man af ventelisten

Ventelisten er lukket for 2020