Undgå rotter 2020-08-26T15:56:00+02:00

Besøg af rotter

Kære Have lejere

Vi har alle et ansvar for at undgå rotter i haverne.

Rotter gør store skader på bygninger og kloakledninger, og de er smittebærere af forskellige sygdomme.

Rotter er dygtige til at tilpasse sig, men de er afhængig af vand, føde og en tør redeplads, så længe de betingelser er opfyldt, bliver rotten boende.

Som kolonihaveejer har du pligt til at rottesikre, renholde dit hus og din have, så rotters levemuligheder begrænses mest muligt.

Derfor:
– Saml altid frugt op fra græsplænen
– Begræns fuglefodring og fodring af andre dyr til et minimum inkl. MÅGER
– Sørg for at kompostbeholdere er lukkede og rottesikrede.
– Undgå store bunker af haveaffald.
– Saml nedfalden frugt og nødder op fra jorden.
– For Jeres egen skyld – Rottesikrer jeres bygninger ingen huller under huset.
– Opbevar foder i lukkede beholdere.
– Opbevar ikke affald i det fri.
– Hold drivhuset lukket, og fjern spiselige rester.
– Ryd jævnligt op i gemmerne, og tjek hynder mm. for spor af rotter.
– Tjek bygninger for huller, revner mm.
– Tøm huset for fødevarer ved nedlukning.

Rotter eller tegn på rotter skal altid anmeldes til kommunen. Du kan gøre dette
på https://www.aarhus.dk/rotter eller på tlf.nr. 8940 4934 (man-fre ml. kl.11-12).