Bestyrelsen 2020-05-20T21:03:06+02:00

BESTYRELSEN

Bestyrelsen kan træffes på tlf. 23 92 87 99, på mail: norringholm@gmail.com eller på kontoret i fælleshuset hver søndag i sæsonen kl.10-11

Bestyrelsen består af 5 personer, der vælges for en 2 års periode på den årlige generalforsamling.
Formand og kasserer vælges særskilt på generalforsamlingen, mens bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand og sekretær.
Der kan desuden vælges suppleanter. Suppleanter vælges for en 1 års periode.

Bestyrelsen har til opgave at varetage den daglige ledelse af haveforeningen og står for at udføre de beslutninger, der vedtages på generalforsamlingen.

Aksel Christensen er flagmand
Bent Heide står for udlejning af haveforeningens trailer. | Have 564 og tlf: 2044 9714

Jonna Christensen

Formand

Have: Rosenvej 530
Mobil 2392 8799

Rene Espensen

Næstformand

Have: Irisvej 416
Mobil 5382 9363

Anette Jørgensen

Kasserer

Have: Fællesvej 490
Mobil 2125 3461

Elsebeth Birch

Sekretær

Have: Rosenvej 493
Mobil 5190 5443

Peter Wath

Bestyrelsesmedlem

Have: Astersvej 571
Tlf. 2854 7269