Bestyrelsen 2021-06-13T12:59:17+02:00

BESTYRELSEN

Bestyrelsen kan træffes på tlf. 23 92 87 99, på mail: norringholm@gmail.com eller på kontoret i fælleshuset hver søndag i sæsonen kl.10-11

Bestyrelsen består af 5 personer, der vælges for en 2 års periode på den årlige generalforsamling.
Formand og kasserer vælges særskilt på generalforsamlingen, mens bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand og sekretær.
Der kan desuden vælges suppleanter. Suppleanter vælges for en 1 års periode.

Bestyrelsen har til opgave at varetage den daglige ledelse af haveforeningen og står for at udføre de beslutninger, der vedtages på generalforsamlingen.

Aksel Christensen er flagmand
Bent Heide står for udlejning af haveforeningens trailer. | Have 564 og tlf: 2044 9714

Nils Jensen

Formand

Have: Fællesvej 479

Rene Espensen

Næstformand

Have: Irisvej 416

Anette Jørgensen

Kasserer

Have: Fællesvej 490

Elsebeth Birch

Sekretær

Have: Rosenvej 493

Peter Wath

Bestyrelsesmedlem

Have: Astersvej 571